پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش تحقیقات علوم دامی

 


دکتر حسن خمیس آبادی
رئیس بخش تحقیقاتی علوم دامی

بخش تحقيقات علوم دامی در سال 1365 در راستاي سياستهاي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و همچنين مؤسسه تحقيقات دامپروري حيدرآباد كرج به منظور انجام طرح هاي تحقيقاتي بنيادي و كاربردي در خصوص جمعيت دامي استان در محل ايستگاه مهرگان واقع در كيلومتر 23 جاده کرمانشاه-كامياران شروع به فعاليت نمود.


تاريخچه:


- سال 1370-1365 زير نظر سازمان تحقيقات, آموزش و ترويج كشاورزي وزارت كشاورزي نوع فعاليت: تحقيقات در زمينه دام و دامپروري و توليد محصولات كشاورزي

سال 1380-1370 زير نظر معاونت آموزش و تحقيقات، وزارت جهاد سازندگي نوع فعاليت: تحقيقات در زمينه دام و دامپروري و توليد محصولات كشاورزي

سال 1382-1381 زير نظر سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي نوع فعاليت: تحقيقات در زمينه دام و دامپروري و توليد محصولات كشاورزي

-   سال 1383 انتقال بخش تحقيقات دامپروري به ساختمان جديد (میدان سپاه- بلوار جام جم- مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان کرمانشاه- بخش دامپروری)

  

اهم فعاليت هاي بخش تحقيقات دامپروري

-        نگهداری و پرورش حدود 300 راس گوسفند و بز

-        حفظ و ذخيره ژنتيكي گوسفند سنجابي

-        شناسايي و تعيين خصوصيات نژادي گوسفند سنجابي

-        اصلاح نژاد گوسفند سنجابی

-        شناسايي و تعيين خصوصيات نژادي بز مرغز

-        اجراي طرح هاي تحقيقاتي مصوب در زير بخش هاي مربوطه

-        همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي ساير استان ها

-        آناليز نمونه هاي خوراكي از طرف بخش هاي خصوصي و دولتي

-        همكاري در اجراي پايان نامه هاي دانشجويي

-        همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي ساير زير بخش‌هاي مركز
زير بخش هاي تحقيقاتي

-         گوسفند و بز

-         تغذيه دام

-         فيزيولوژي دام

-         تغذیه طیور

-         تحقيقات دام و مرتع

-         تحقيقات اسب

-         تحقيقات جايگاه و اماكن دامي

-         تكنولوژي شير و فرآورده هاي لبني


اولويتهاي تحقيقاتي بخش دامپروري براساس زير بخش‌هاي مصوب

 

-        طرحهاي تحقيقاتي در خصوص گوسفند و بز استان شامل طرح هاي پژوهشي، اصلاح نژاد، شناسايي و

-        طرح هاي تحقيقاتي در خصوص تغذيه دام و فيزيولوژي

-        طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با فرآورده هاي لبني و تكنولوژي شير

-        طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با دام و مرتع

-        طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با اسب

-        طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با جايگاه و اماكن دامي

-        طرح های تحقیقاتی در خصوص استفاده انواع افزودنی در تغذیه دام و طیور

آزمايشگاه تغذيه دام و فيزيولوژي

 آزمايشگاه تغذيه دام و فيزيولوژي بخش دامپروري كرمانشاه بعد از مؤسسه علوم دامي كرج از مجهزترين آزمايشگاههاي آناليز خوراك مصرفي دام بوده كه مركزيت منطقه غرب كشور را نيز در اين خصوص دارا مي باشد. اهم فعاليتهاي اين واحد انجام آزمايشات مربوط به تعيين تركيبات خوراك مصرفي واحدهاي دامپروري، كارخانجات خوراك دام و طرحهاي تحقيقاتي بوده و شامل موارد ذيل مي باشد:

-        اندازه گيري فيبر خام

-        اندازه گيري چربي خام

-        اندازه گيري پروتئين خام

-        اندازه گيري خاكستر

-        اندازه گيري ماده خشك

-        اندازه گيري مواد معدني( پرمصرف و كم مصرف)

-        اندازه گيري ازت آزاد

-        اندازه گيري چربي شير

-        اندازه گيري وزن مخصوص شير

-        اندازه گيري اسيديته شير

-    اندازه گیری ترکیبات مغذی مواد خوراکی دام و طیور توسط دستگاهNIR

 

آزمايشگاه تکنولوژی شير و فرآورده های لبني

        ü     انجام آزمایشات مربوط به شير و فرآورده های لبنی شامل: اندازه گيري ماده خشک، چربی، پروتئين و خاکستر

ü     بررسی و پژوهش در مورد توليدات لبنی ويژه استان کرمانشاه و تهيه شناسنامه توليد و مشخصات آنها

ü     همکاری در اجرای طرحهای تحقيقاتی


 دستاوردهاي اجراي طرح هاي تحقيقاتي در ايستگاه


        ü     شناسايي گوسفند سنجابي و بز مرغز

ü     تشكيل يك گله خالص از گوسفند سنجابي و بز مرغز با شناسنامه و شجره

ü     توزيع قوچ، ميش و بره اصلاح شده بين گله هاي استان

ü     ترويج و اشاعه نتايج بدست آمده از اجراي 50 طرح تحقيقاتي دامپروري و منابع طبيعي اجرا شده در استان

ü     اجراي طرح های تحقیقاتی در پرورش اسب كرد

ü     بررسي وضعيت توده گاوهاي بومي استان و وضعيت گله داري

 

پرسنل

 

هيئت علمي

    4

كارشناش ارشد

    1

كارشناس

    2

خدمات و زراعت

    6

 

نام و نام خانوادگي اعضاء هيئت علمي و كارشناسان بخش تحقيقات علوم دامی :

 1- حسن خميس آبادي: دکتری تخصصی (Ph.D) تغذيه دام، دانشگاه رازي، عضو هیات علمی مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاه (رئیس بخش تحقيقات علوم دامی)

2- سيروس فراستي: دکتری تخصصی (Ph.D) تغذيه دام، دانشگاه رازي، عضو هيئت علمي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاه

3- حسین مولائیان: كارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح دام، دانشگاه بوعلي همدان، محقق مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاه

4- شهباز ويسي نژاد: كارشناس رشته زراعت، دانشگاه آزاد بروجرد، كارشناس آزمايشگاه تغذيه، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاه

5- سجاد بادبرین: دکتری تخصصی (Ph.D) اصلاح نژاد دام، دانشگاه گیلان، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

6- جواد احمدپناه: دکتری تخصصی (Ph.D) اصلاح نژاد دام، دانشگاه گیلان، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

  

عناوين تعدادي از طرح هاي انجام شده و در حال اجرا توسط بخش تحقيقات دامپروري كرمانشاه

-  شناسايي نژاد گوسفند سنجابي 

- تعیین اهداف اصلاح نژادی برای گوسفند نژاد سنجابی

- ثبت و پایش جمعیت گوسفند نژاد سنجابی

- اصلاح نژاد گروهی گوسفند سنجابی با مشارکت بهره برداران

-  شناسايي نژاد بز مرغز 

- تعيين تركيبات شيميايي وانرژي خوراك دام موجود دراستان كرمانشاه (فاز اول، يونجه)

 - امكان استفاده از ضايعات كارخانجات روغن كشي درتغذيه مرغان تخمگذار

- امكان استفاده از برگ چغندر قند تازه درتغذيه بره هاي پرواري سنجابي

- بررسي وضعيت گله داري در استان كرمانشاه

 - بررسي مقايسه كاه غني شده با اوره داراي گوگرد با كاه غني شده با اوره در جيره پرواري

 - اثر گرده افشاني زنبور عسل بر روي توليد بذر اسپرس

 - اثر گرده افشاني زنبور عسل بر روي توليد بذر هندوانه

- نقش جيره هاي پروتئينه درميزان دوقلوزايي گوسفند سنجابي

- استفاده ازتفاله گوجه فرنگي درتغذيه طيور گوشتي

- استفاده از كود بستر طيور در تغذيه گوسفند سنجابي

- تعيين تركيبات شيميايي منابع غذايي پرمصرف درتغذيه دام

- تعيين تركيبات شيميايي وانرژي خوراك دام موجود دراستان كرمانشاه ( فاز دوم ، شبدر )

- تعیین تركيبات شيميايي وانرژي خوراك دام موجود دراستان كرمانشاه ( فاز سوم، برگ چغندر )

- بررسي مقدماتي وضعيت توده گاوهاي بومي استان كرمانشاه

-  تعيين تركيبات شيميايي و انرژي خوراك دام موجود دراستان كرمانشاه (كاه غلات  گندم وجو )

-  بررسي روند ژنتيكي و فنوتيپي صفات رشد در گوسفند سنجابي 

-  تأثير سه روش همزماني فحلي بر روي بازدهي توليد مثلي ميش هاي سنجابي در داخل و خارج فصل توليد مثلي

- مطالعه تنوع ژنتيكي اكوتيپهاي مختلف گوسفندان سنجابي و كردي توسط نشانگرهاي ريزماهواره

 - كنترل و ارزيابي دوره اي ورود و خروج دام در طرح تعادل دام و مرتع

- تعيين سهم نسبي عوامل موثر بر بازدهي واحدهاي پرواربندي

- پروژه كنترل و ارزيابي دوره اي طرح تعادل دام و مرتع

- بررسي اثرات استفاده از ضايعات دانه بقولات (نخود، ماش و لوبياي سفيد و قرمز) در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي

- بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه ماشك خام و عمل آوري شده در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي

 - اجرای طرح های بهبود مدیریت دام و طیور در پرورش، با همکاری معاونت بهبود تولیدات دامی

- اجرای پروژه های تحقیقاتی افزایش بره گیری در دام های عشایر

- اجرای پروژ های تحقیقاتی شناسایی گله های عشایر مستعد تولید محصولات ارگانیک

- طرح جامع استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه  دام و طیور

 


آدرس هاي تماس


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0