پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفي

                            

 

  ·       ايستگاه تحقيقاتي ماهيدشت

 

          ايستگاه تحقيقاتي ماهيدشت با مساحت 37/62 هكتارومختصات جغرافيايي 46 درجه و50 دقيقه  طول شرقي و 34 درجه و 16 دقيقه عرض شمالي، ارتفاع از سطح دريا 1380 متر ودركيلو متر20 جاده كرمانشاه به اسلام آباد غرب واقع شده است .

        با توجه به مطالعات خاكشناسي تفصيلي انجام شده، خاك ايستگاه براساس سيستم طبقه بندي آمريكائي جزء فاميل Fine, Mixed, Thermic Vertic Calcixerepts طبقه بندي، داراي بافت خاك سنگين تا خيلي سنگين Silty Clay) to (Silty Clay ، كلاس آب آن  C3- S1و متوسط بارندگي ده ساله آن نيز 335 ميليمتر مي باشد.

      ايستگاه مذكور در سال 1351 خريداري و فعاليت آن عملاً از سال 1352 آغاز گرديد و در حال حاضر محل اجراي بسياري از طرح هاي تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي استان كرمانشاه و همچنين پايان نامه هاي دانشجوئي مي باشد .

3cke (3).JPG mahidasht1.jpg 3czam (8).JPG ·       ايستگاه هواشناسي ماهيدشت  

 

      اطلاعات هواشناسي يكي از فاكتورهاي اساسي در افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي بوده ودر مطالعات تحقيقاتي بخصوص تحقيقات كشاورزي  داراي اهميت فوق العاده اي است. آگاهي داشتن از ميزان و مقادير متغيرهاي مختلف هواشناسي براي تجزيه و تحليل و اخذ تصميم گيري هاي لازم در مراحل مختلف فعاليت هاي كشاورزي از انتخاب زمين تا آزمايشات زراعي،ازطرح هاي كوتاه مدت تا طرح هاي بلند مدت از اهميت به سزائي برخوردار مي باشد.

a2.jpg

air003.jpg

a7.jpg

 

در راستاي تحقق اهداف فوق ، درايستگاه تحقيقاتي ماهيدشت پس از نصب و راه اندازي ادوات هواشناسي در سال 1373 ، بطور منظم نسبت به قرائت ، ثبت اطلاعات و آمار هواشناسي اقدام گرديد. متعاقب اين فعاليت بخش تحقيقات خاك و آب در سال1380 براي استفاده بهينه از اين اطلاعات با ارزش اقدام به تهيه بانك اطلاعاتي براي اين امر نمود. محققين و علاقمندان عزيز در صورت نياز به اطلاعـات هواشناسي ايستگاه مذكور مي توانند با بخش تحقيقات خاك و آب با شماره تلفن 8355458 تماس حاصل فرمايند.لازم به ذكر است كه نسخه اي ازگزارش هواشناسي در كتابخانه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي جهت استفاده موجود است.

 

 

 

 


تصاوير5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0