پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفي

ايستگاه تحقيقات زيتون دالاهو شهرستان سرپل‌ذهاب با مشخصات جغرافیایی،  طول جغرافيائي 45 درجه و 51 دقيقه شرقي و عرض جغرافيائي 34 درجه و 30 دقيقه شمالي بوده که ارتفاع آن از سطح دريا 571 متر مي‌باشدو داراي شرايط آب و هوايي نيمه گرمسيري مي‌باشد.

ایستگاه تحقیقات زیتون واقع در سرپل ذهاب با سطحی حدود 25 هکتار می­باشد .این ایستگاه از سال 1376 تاسیس شده است و تا کنون بیش از 20 پروژه تحقیقاتی بلند مدت زیتون در آن به انجام رسیده است که منجر به معرفی دو رقم زیتون بومی برتر در کشور شده است. خوشبختانه رقم دیره در سال 1394 با متوسط عملکرد 6 تن در هکتار و متوسط وزن 10 گرم در سطح کشور معرفی گردید و رقم مشکات به عنوان رقم دو منظوره در سال 1396 معرفی گردید. از دیگر یافته های مهم این ایستگاه تحقیقاتی احداث باغ مادری و سازگاری و نیز معرفی 5 رقم سازگار به شرایط آب و هوایی استان برای مناطق غربی استان از قبیل کنسروالیا، آمیگدالولیا، سویلانا، مانزانیلا و زرد بوده است. علاوه بر آن در حال حاضر تحقیقاتی بلند مدت بر روی ژنوتیپ­های بومی استانهای کرمانشاه و ایلام در دست اجرا می­باشد که امیدواریم منجر به معرفی ارقام جدیدی از زیتون در استان باشیم. در این ایستگاه همچنین بررسی سازگاری ارقام انجیر، پکان و نیز ارقام زودرس و میان رس هلو در دست اجرا می باشد.

 


تصاوير5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0