پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفي

مختصری در مورد ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  اسلام اباد غرب

ایستگاه تحقیقات اسلام اباد غرب با سطحی نزدیک به 65 هکتار یکی از ایستگاه های تحقیقاتی مهم در سطح کشور و خاص مناطق معتدل سرد می باشد. ارتفاع از سطح دریا 1346 متر و متوسط بارندگی سالیانه در این ایستگاه 538 میلی متر است. شرایط اقلیمی در این منطقه امکان مطالعه و غربال مواد آزمایشی برای مقاومت به زنگ را فراهم کرده است. ایستگاه تحقیقات اسلام اباد غرب در واقع مهمترین ایستگاه تحقیقاتی محصولات آبی در استان کرمانشاه می باشد. در این ایستکاه فعالیت های تحقیقاتی عمدتا بر روی محصولات دانه های روغنی ، ذرت و غلات متمرکز شده است. سالیانه نزدیک به 50 پروژه تحقیقاتی در این ایستگاه انجام می شود که بیش از نصفی از آن مربوط به غلات می باشد. ایستگاه اسلام آباد غرب در معرفی نسل جدید ارقام گندم همانند مرودشت، پیشتاز، بهار، پارسی و سیوند نقش فعالی داشته است. علاوه بر پروژه های تحقیقاتی، تامین هسته های بذری گندم مورد نیاز استان و همچنین تولید سایر هسته های بذری همانند لاین های والدینی ذرت و کلزا هم در این ایستگاه انجام می شود.  در خصوص پروژه های غلات، اکثر این پروژه ها به نژادی بوده و از مراحل اولیه معرفی رقم یعنی بررسی نسل های در حال تفکیک شروع شده و تا مراحل انتهایی معرفی رقم ادامه دارد.

تصاویری از فعالیت های تحقیقاتی و تولید هسته های بذری در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اسلام آباد غرب