پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گروه بررسيهاي اقتصاد كشاورزي

 

گروه بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي

 

 

تشكيلات‌ تحقيقاتي‌

   به موازات‌ پيشرفت‌هاي‌ تكنولوژيكي‌ و بهبود شرايط بخش كشاورزي در زمينه‌هاي تحقيقاتي نيز پيوسته درحال‌ گسترش‌ بوده و درحال حاضر واحدهاي ‌تخصصي در مراكز تحقيقاتي در استانهاي‌ كشور فعاليت‌ مي‌نمايند.

 

واحدهاي‌ تحقيقاتي در مراكز استانها

بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي كرمانشاه، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي اروميه، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي خراسان، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي آذربايجانشرقي، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي فارس، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي همدان، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي گيلان، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي كرمان، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي يزد، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي بوشهر، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي كرمانشاه بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي كهگيلويه و بوير احمد، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي اصفهان، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي اراك، بخش بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي بندر عباس.

 

تحقيقات 


      باتوجه به‌ شرح وظايف‌ و در پاسخ‌ گوئي‌ به نياز بخش‌ كشاورزي‌ كشور محورهاي اصلي‌ تحقيقات‌ اقتصادي عبارتست‌ از
:

ارزيابي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي، انجام طرحهاي تحقيقاتي مشترك با ساير بخشهاي تحقيقاتي، تحقيقات بازاريابي محصولات كشاورزي، بررسي اثرات سياستهاي دولت بر بخش كشاورزي، بررسي بازده تحقيقات كشاورزي، مطالعات اقتصادي اجتماعي در بخش كشاورزي و مديريت مزرعه

بخش تحقيقات بررسي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي در سال 1377 با بكار گيري يك نفر كارشناس ارشد اقدام به اجراي طرحهاي تحقيقاتي نمود. بيشتر طرحهاي مستقل اين بخش بر اساس تحقيقات ميداني بوده و در سطح روستا و از طريق مصاحبه و تكميل پرسشنامه از زارعين انجام مي‎گيرد. همچنين طرحهاي مشترك با ساير بخشهاي تحقيقاتي در ايستگاهاي تحقيقاتي ماهيدشت و اسلام آبادغرب اجرا مي‎شود. اين بخش در زمينه اجراي طرحهاي تحقيقي – ترويجي با محققين بخش تحقيقات و معاونت ترويج همكاري تنگاتنگي در زمينه ارزيابي اقتصادي طرحها دارد. تحقيقات انجام شده توسط نيروي متخصص اقتصاد كشاورزي انجام مي‎گيرد.


اين بخش هم اكنون داراي يك عضو هيئت علمي در رشته اقتصاد كشاورزي مي باشد.

تعداد طرحهاي انجام شده: 9 طرح تحقيقاتي

تعداد طرحهاي در دست اجراء: 5 طرح تحقيقاتي

تعداد مقالات ارائه شده در كنگرها : 9 مقاله

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات: 3

بخش تحقيقات بررسيهاي اقتصادي علاوه بر اجراي طرحهاي تحقياتي با مراكز دانشگاهي و آموزشي سازمان تحقيقات نيز همكاري تنگاتنگي دارد كه از سال 1377 تاكنون هر ترم 6 واحد درسي در دانشگاه آزاد اسلامي و 3 واحد درسي در دانشگاه جامع علمي كاربردي توسط عضو هيات علمي اين بخش  تدريس مي‎گردد . همچنين بصورت مدرس در دوره هاي كوتاه مدت درون سازماني همكاري نزديكي با مراكز آموزشي دارد. دوره هاي برگزار شده به شرح زير مي باشد.
1- دوره اقتصاد كشاورزي ويژه مديران و كارشناسان دو دوره
2- دوره مديريت مزرعه ويژه كارشناسان دو دوره
3- دوره مديريت پروژه ويژه كارشناسان دو دوره
4- دوره بازاريابي ويژه كارشناسان يك دوره
5- دوره سياست قيمت گذاري محصولات كشاورزي ويژه كارشناسان يك دوره


آدرس هاي تماس

نشانی : كرمانشاه- ميدان سپاه- بلواركشاورز- مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه- گروه بررسيهاي اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي

تلفن :

فاكس :

پست الکترونيک :


مقالات

اسناد

      5.7.4.0
      گروه دورانV5.7.4.0