پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفي

 

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی کرمانشاه

 

تاریخچه

بخش تحقيقات گياه‌پزشكي كرمانشاه در مهرماه 1351 تحت عنوان آزمايشگاه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي فعاليت خود را با دو نفر پرسنل (يك نفر محقق و يك نفر تكنسين) شروع كرد. تا سال 1352 در اتاقي در اداره كل كشاورزي و از آن پس در يك ساختمان اجاره اي در ميدان فاطميه فعاليت نمود. تا آن زمان بعلت امكانات محدود و پرسنل ناكافي تحقيق آنها فقط روي آفات چغندرقند محدود بود. سپس در سال 1353 براي توسعه فعاليت خود در تمام مناطق غرب كشور، احداث آزمايشگاه مجهزي كه همان ساختمان فعلي باشد، طراحي و عمليات ساختماني آن آغاز شد. در سال 1357 ساختمان آماده و رسماً پس از تحويل ساختمان جديد با 5 نفر محقق و 11 طرح تحقيقاتي تحت عنوان بخش بررسي آفات و بيماريهاي گياهي كار خود را ادامه داد. در سال 1367 با تشکیل مرکز تحقیقات کشاورزی بخش به عنوان یکی از بخش‌های مهم زیر مجموعه مرکز بکار خود ادامه داد. در سال 1387 اين  بخش تحت عنوان «بخش تحقيقات گياه‌پزشكي كرمانشاه» تغيير نام يافت. مهم ترين هدف از تأسيس اين بخش مطالعه و بررسي مهم‌ترين آفات، بيماري‌ها  و علف‌هاي هرز محصولات عمده كشاورزي منطقه عنوان شده بود و امروزه نيز همان اهداف به عنوان اهداف اصلي پيگيري مي‌شوند. 

روسا

   1- توفیق قاضی- گیاه‌پزشکی- از 1351 تا  1354 


2-  ناصر مکی- گیاه‌پزشکی- از  1354 تا  1356     3- غلامحسین شیرزادی- گیاه‌پزشکی- از  1356 تا  1363
4-     پرویز نوری- گیاه‌پزشکی- از  1363 تا  1364 


5-     ابوسعید کاشانی- گیاه‌پزشکی- از 1364 تا 1382 
6-     سید مهدی محجوب- حشره شناسی- از  1382 تا  1387
7-     حسن یونسی- بیماری شناسی- از  1387 تا  1393 
    8- محمد تقی توحیدی- حشره شناسی- از  1393 تاکنون 


دستاوردها

-      توصیه هنگامی که 50% مزرعه به گل رفته بعنوان مناسبترين زمان مبارزه شيميايي با آفت كرم کپسول خوارنخود دراستان كرمانشاه. 1373

-      توصیه به کار بردن حشره کشهای بیولوژیک بر اساس Bacillus turingiensis  در کنترل کرم کپسول خوار نخود. 1378

-      همکاری و مشارکت فعال در تغيير روش مبارزه با سن گندم بصورت مبارزه همگاني وحذف سمباشي هوايي در استان كرمانشاه. 1378 

-      تغيير ميزان مصرف سم فنيتروتيون براي مبارزه با سن گندم از 5/1 ليتر به 1 ليتر در هكتار. 1379

-      معرفي حشره كش های گاچو و تیامتوکسام (کروزر) به منظور کنترل آفات اول فصل چغندر قند و ذرت به روش ضدعفونی بذر. 1380-1381

-      توصیه امکان محلولپاشی توام سموم حشره کش و کودهای ریزمغذی در گندم آبی به منظور کاهش هزینه های تولید. 1381

-      توصیه کاربرد حشره کش آوانت بعنوان یکی از سموم توصیه شده در کنترل کرم پیله خوار نخود. 1382  

-      معرفی علفکشهای لنتاگران و ایزوکسافلوتل به منظور کنترل علفهای هرز مزارع نخود. 1382

-      معرفی علفکش سولفوسولفورون به منظور کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم. 1386

-      معرفی علفکش توتال به منظور کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ گندم. 1386

-      معرفی قارچكش  جديد لاماردور FS400  براي كنترل بيماري سياهك پنهان معمولي گندم. 1388

-      معرفی قارچكش  جديد لوسپل g/l 125  با نام عمومي تتراكونازول براي كنترل بيماري سياهك پنهان معمولي گندم. 1389

-      بررسي و معرفی علف‌كش جدید مايستر ادي برای كنترل علف‌هاي هرز مزارع ذرت دانه‌اي  ايران. 1390

-      معرفي سموم جايگزين فنيتروتيون در کنترل شيميايي سن گندم. توصيه دلتامترين EC2.5% (300 ميلي ليتر در هكتار) و دلتامترين SC2.5% (250-180 ميلي ليتر در هكتار) و كاراته زئون CS100 (75 ميلي ليتر در هكتار) و هف- لامبداSC 5% (150 ميلي ليتر در هكتار). 1391- 1396

-      15, تعیین زمان دقیق کنترل آفت کلیدی کرم سیب در باغات سیب استان کرمانشاه. 1392

-      جایگزینی سم پریمور و کونفیدور به جای سم رایج متاسیستوکس روي شته مومي كلزا. 1392- 1393

-      یافتن مخلوط بردو به عنوان مناسب ترین ترکیب و تعیین مناسب ترین زمان محلول پاشی جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار. 1393

-      یافتن کمترین مقدار و کارایی مناسب قارچکش جدید ناتیوو در کنترل بیماری سفیدک پودری چغندر قند. 1393

-      معرفی حشره کش اسپینوزاد (اپتیما) و لوفنورون + امامكتين بنزوات (پروكليم  WG50 % ) علیه بید گوجه فرنگی. 1393-1394

-      جمع آوری و تهیه سوش محلی زنبور براکن جهت تکثیر و پرورش در انسکتاریوم های بخش خصوصی. 1394

-      معرفی ژنوتیپ هیبرید (7112*SB36)* S1-92309 به عنوان مقاومت دوگانه به بیماری های ریزومانیا پوسیدگی ریزوکتونیایی

-      استفاده از علف‌کش برومایسیدام‌آ به همراه سولفات‌آمونیوم جهت کنترل علف‌هرز عروسک‌پشت‌پرده در مزارع ذرت1398

-      استفاده از علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) در کنترل گل‌جالیز در گوجه‌فرنگی

- تعیین تعداد نسل های کرم سیب در کرمانشاه و زمان­های کنترل شیمیایی به منظور جلوگیری از خسارت شدید، کاهش دفعات سمپاشی، کاهش هزینه و حفظ سلامت محصول 1399

-  تعیین گونه ها، تعداد نسل و زمان دقیق کنترل شیمیایی ساقه خواران ذرت به منظور کاهش خسارت، افزایش تولید و کاهش مقدار و دفعات سمپاشی 1398.

- تعیین تعداد نسل های خوشه خوار انگور در کرمانشاه و زمان­های کنترل شیمیایی به منظور جلوگیری از خسارت شدید، کاهش دفعات سمپاشی، کاهش هزینه و حفظ سلامت محصول 1399.

- یافتن علفکش ایزوکسافلوتل به منظور کنترل علفهای هرز پهن برگ در زراعت نخود دیم بهاره. 1397.

- یافتن علفکش اکسی فلورفن به منظور کنترل علفهای هرز پهن برگ در زراعت نخود دیم پاییزه. 1399.

- شناسایی تاریخ کاشت بهینه برای مهار پایدار بیماری زنگ زرد گندم 1397

- گزارش برهمکنش مقاومت ژنتیکی رقم گندم با آب و هوا در همه گیری زنگ زرد 1397

- بهینه سازی مهار پایدار زنگ زرد گندم با دستیابی به دانش پیش آگاهی بیماری 1398

 


تشکیلات

 

جمع کل پرسنل:  10 نفر

هیأت علمی:  9  نفر

محقق غیر هیأت علمی:  1  نفر

پرسنل موجود


1-     مژگان ویسی- هیأت علمی- از 1367 


  2-     مهیار شیخ الاسلامی - هیأت علمی- از 1396

3-     سید مهدی محجوب- هیأت علمی- از 1371
4-     حسن یونسی- هیأت علمی-  از 1371
5- داریوش صفایی- هیأت علمی- از 13726-     محمد تقی توحیدی- هیأت علمی- از 1372
7-     پیمان ثابتی- هیأت علمی- از 1372
8-     فرزاد جلیلیان- هیأت علمی- از 1377 
9-     بیتا ناصری- هیأت علمی- از 1377 
10-     شهلا باقری- محقق- از 1383
انتشارات

 

مقالات علمی منتشره در مجلات

شيخ الاسلامي، م.، حجارود، ق. اخوت. س. م. قارچهاي مولد پوسيدگي ريشه چغندرقند بعد از برداشت در كرمانشاه. 34-1377: 91-84

باقري متين، ش.، احد صحراگرد و غلامرضا رسوليان، تغييرات فصلي جمعيت زنبور پارازيتوييد Lysiphlebus fabarum(Hym.,Aphididae) و ميزبان آن شته سياه باقلا Aphis fabae(Hom: Aphididae) و تعيين قدرت پارازيتيسم آن، جلد1 شماره 1- 1382: 16- 9

يونسي، ح.، سيد محمود اخوت، قربانعلي حجارود، سيد جواد زاد، عليرضا طالعي و محمد رضا زماني تنوع بيماريزايي جدايه هاي Ascochyta rabiei روي ارقام نخود در استان كرمانشاه., فصلنامه بيماري هاي گياهي, 3و4(36)-1382, 228-213

بساطی، ج.، مصباح، م. و شيخ الاسلامي ، م., تاثیر بیماری سفیدک سطحی بر کیفیت و کمیت محصول ژنوتیپ های مختلف چغندر قند در استان کرمانشاه, مجله چغندر قند, 44-1382, 61-44

شيخ الاسلامي ، م.، اخوت . س. م .، حجارود ، ق.، شریفی تهرانی،ع. و جوان نیکخواه، م., مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیتهای ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha)Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندر قند با روش rDNA RFLP, مجله چغندر قند, 20-1383, 159-149

شيخ الاسلامي ، م.، اخوت . س. م .، حجارود ، ق.، شریفی تهرانی،ع. و جوان نیکخواه، م., بررسی پایداری قارچ Erysiphe betae(Vanha)Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندر قند در منطقه کرج و قزوین., مجله علوم کشاورزی ایران, 36-1383, 1389-1381

شيخ الاسلامي ، م.، اخوت . س. م .، حجارود ، ق.، شریفی تهرانی،ع.، جوان نیکخواه، م. و نجفی میرک، ت., بررسي تعامل جدايه-ژنوتيپ بين Erysiphe betae  و چغندر در شرايط گلخانه., مجله چغندر قند, 21-1384, 135-123

شیخ الاسلامی، م.، حسن یونسی و داریوش صفایی.، شناسایی قارچ های عامل پوسیدگی ریشه چغندر قند و تعیین پراکندگی آنها در استان کرمانشاه.، جله چغندر قند, 34-1384, 91-84

حيدري، ا.، د. صفائي، س. ارومچي و ج. بساطي.، مقايسه قارچكش جديد اوپوس(Epoxyconazole ) با قارچكش‌هاي رايج در مبارزه با سفيدك پودري چغندرقند.، مجله چغندرقند, 2،1384, 179-188

اسكندرزند، محمدعلي باغستاني، سعيد صوفي زاده، علي اسكندري، رضا ديهيم فرد، رضا پور آذر، فرخ الدين قزلي،  پيمان ثابتي، حكمت اسفندياري،عاطفه  موسوي نيك، فاطمه اعتمادي., Comparing the Efficacy of Amicarbazone, a Triazolinone, with Sulfonylureas for Weed Control in Maize (Zea mays), دانش علف هاي هرز.، نشريه علمي پژوهشي انجمن علوم علف هاي هرز ايران، 1385،(11/8/85) جلد2 ، شماره2, 83 -59

فتحی پور، یعقوب.، فرزاد جلیلیان و علی اصغر طالبی.، زیست شناسی ازمایشگاهی و میزان شکار لاروهای مگس های سیرفید Scaeva albomaculata (Dip.:Syrphidae)  از شته سبز هلو, , مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی ایران.، 1385, 254-249

ثابتي، پيمان.، حميد رحيميان، محمد رضا جهانسوز، حسن محمد عليزاده ، مژگان ويسي.، بررسي اثر خاك‌ورزي و زمان كاربرد علف كش در مراحل مختلف فنولوژيكي بر كنترل علف هرز شيرين‌بيان (Glycyyrhiza glabra L.), مجله علمی- پژوهشی علوم كشاورزي ايران دانشگاه تهران, دوره 1-39

شماره 1،1387, 201 - 195

صفائي، د، س. م. اخوت، ق. حجارود و ح. يونسي.، شناسايي، مقايسه بيماريزايي و تعيين پراكنش شبه گونه هاي Bipolaris    عامل پوسيدگي ريشه و طوقه گندم در استان كرمانشاه.، مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي, الف 43،1387, 207-215

يونسي، حسن.، مهيار شيخ الاسلامي.، ارزيابي تاثير چند قارچكش در كنترل بيماري برق زدگي نخود در استان كرمانشاه. , مجله دانش گیاه‌پزشکی ایران، دانشگاه تهران., 1(39):1387, 53-45

زند، اسكندر.، محمد علي باغستاني، رضا پورآذر، پيمان ثابتي، فرخ الدين قزلي، محمد مهدي خيامي ،عارفه رزازي.، بررسي كارايي علف كش هاي جديد لوماكس (مزوتريون + اي متاكلر + تربو تيلازين)، اولتيما (نيكوسولفورون + ريم سولفورون) و دايناميك (آميكاربازون) در مقايسه با علف كش هاي رايج در مزارع ذرت دانه اي ايران.، مجله علمی- پژوهشی حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي)، دانشگاه فردوسي مشهد،جلد 23 ، شماره 2، 1388, 55 - 42

کهراریان، مرتضی.، رحیم عبادی، حسین سیدالاسلامی، محمدتقی توحیدی.، بررسی زیست شناسی و فعالیت‌های رفتاری کرم پیله خوار نخود Heliothis viriplaca  در شرایط آزمایشگاهی., فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی, (1388(4

   باقري متين، شهلا.، شهرام شاهرخي خانقاه و پتر استاري.، گزارش زنبور پارازيتوئيد  Praon gallicum Stary (Hym.:   Braconidae, Aphidiinae)  از ايران.، نشريه آفات و بيماريهاي گياهي, جلد78شماره 1-1389

موسوي، سیدكريم.،  پيمان ثابتي، ناصر جعفر زاده، داريوش بزازي.، ارزيابي كارايي چند  علف كش براي كنترل علف‌هاي هرز نخود ( (Cicer areitinum L., مجله علمی پژوهشی پژوهش‌هاي حبوبات ايران،  پژوهشكده علوم گياهي، دانشگاه فردوسي مشهد, جلد 1، شماره 1، نيمه اول 1389, 31 - 19

جلیلیان، فرزاد.، یعقوب فتحی پور، علی اصغر طالبی و امین صدارتیان.، واکنش تابعی و تداخل مگس های سیرفید Episyrphus balteatus  و Scaeva albomaculata (Dip: Syrphidae)  با تغذیه از شته سبز هلو.، مجله علمی پژوهشی آفات و بیماری های گیاهی, 1389, 273-257

جلیلیان، فرزاد.، یعقوب فتحی پور، علی اصغر طالبی و امین صدارتیان.، مطالعه فونستیک و جمعیتی خانواده سیرفیده در ایلام.، فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی. ص86-73 , (4) 1389, 89-72

قربانی پیرعلیدوستی، فاطمه.، کیومرث زرافشانی و فرزاد جلیلیان.، بررسی اثر بخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در بین باغداران استان کرمانشاه به روش ,KASA  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های روستایی, 1390, 207-183

يونسي، حسن.، داريوش صفايي و مهيار شيخ الاسلامي.، فنولوژي Didymella rabiei روي بقاياي نخود در استان كرمانشاه.، فصلنامه علمي پژوهشي بيماريهاي گياهي, , فصلنامه علمي پژوهشي بيماريهاي گياهي, 47(4)-1390, 462-455

قهرمانی‌نژاد، سعیده.، معصومه شایان مهر، محمد تقی توحیدی.، بررسی فون شته های (Aphididae)  در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه.، فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی, 1391(4), 153-141

صفايي، داريوش.، حسن يونسي و مهيار شيخ الاسلامي.، گونه هاي فوزاريوم عامل پوسيدگي ريشه و طوقة گندم در استان كرمانشاه.، بيماريهاي گياهي, 2-1391, 265-268

عبدی، جمشید.، محمدعلی باغستانی، علی خورگامی، پیمان ثابتی.، کارایی علف­کش جدید مایسترادی ( فورام سولفورون + یدوسولفورون ) در کنترل علف­های هرز مزارع ذرتدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبريز، مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف­های‌هرز علمي- پژوهشي، جلد ششم، شماره1 (21)، 1391، (28/2/91), 68 - 57

قربانی پیرعلیدوستی، فاطمه.، کیومرث زرافشانی و فرزاد جلیلیان.، بررسی عوامل موثر بر میزان دانش، نگرش، مهارت و سطح تمایلات باغداران شرکت کننده شهرستان دالاهو در برنامه مدیریت تلفیقی آفات.، فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی, 1391, 57-41

معینی نقده، ناصر.، مریم عربیان، عباسعلی زمانی و فرزاد جلیلیان.، ترجیح میزبانی مگس Eupeodes    corollae (Dip., Syrphidae)   با تغذیه از پوره های سنین مختلف شته ی مومی کلم Brevicoryne  brassicae (Hom., Aphididae),  نامه انجمن حشره شناسی ایران, 1391, 35-21

بصیری، کامبیز.، حسین نجفی، محمد جواد میر هادی، مژگان ویسی.، تأثیر روش های تلفیقی کنترل بر تراکم و وزن خشک علف‌های هرز پهن برگ و عملکرد چغندرقند در منطقه کرمانشاه، چغندرقند.، 1391, جلد 28، صفحه 169-159

مین باشی معینی، مهدی.، مژگان ویسی.، تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی کشور با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS),  نشریه زراعت, 1391, جلد 44 ، شماره2، صفحه 31-22

ویسی، مژگان.، مهدی مین باشی، پیمان ثابتی.، بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه‌اي و نقشه پراکنش علفهاي هرز مزارع گندم آبی استان کرمانشاه.، پژوهش علف هرز, 1391, جلد 4، شماره 2، صفحه96-77

محمدی، الهه.، عباسعلی زمانی، شیلا گلدسته و فرزاد جلیلیان.، بررسي نوسانات جمعيت و زيست شناسي صحرايي شب‌پره برگ‌خوار گزنده بلوط Porthesia melania  Stgr. (Lep., Lymantriidae)

در منطقه مياندار استان كرمانشاه.، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی, 1392،5(4), 384-375

بساطی، جهانشاه.، مهیار شیخ الاسلامی، علی جلیلیان،  محمدرضا جهاداکبر  و  فرحناز حمدی.، تهیه گرده افشان دیپلویید مقاوم به بیماری سفیدک پودری چغندر قند. ، مجله چغندر قند, 29-1392, 13-1

موسوي، سيدكريم.، پيمان ثابتي، ناصر باقرانی.، ارزیابی کارایی علف‌کش کلتودیم برای کنترل علف‌های‌هرز کشیده برگ سویا.ٍ، دانشگاه فردوسی مشهد، نشریه پژوهش‌های زراعی ایران, جلد11، شماره2، تابستان 1392, 307-315

 

بساطی، جهانشاه.، جمشید سلطانی، علی جلیلیان، عادل نعمتی، محمدرضا جهاد اکبر، پیمان ثابتی.، تعداد سمپاشی با قارچ کش کالکسین برای کنترل بیماری سفدک پودری چغندر قند.، نشریه علمی ترویجی یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی, جلد2،شماره3،  سال 1392, 208-199

بساطی، جهانشاه.،  مهیار شیخ الاسلامی، علی جلیلیان، عادل نعمتی و علی حبیب خدایی.، تأثیر روش‌های آبیاری بارانی و نشتی بر شدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندر قند.، مجله چغندر قند, 30-1393, 139-127

شیخ الاسلامی، مهیار.، ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های چغندرقند به بیماری کرلی تاپ در شرایط مزرعه.، مجله چغندر قند, 32-1393, 198-193

جليليان، فرزاد.، یونس کریم پور، سيد حسن ملكشي، ابراهیم گیلاسیان، محمدرضا کاویانپور، سيد مهدي محجوب، محمدتقي توحيدي و شهلا باقری متین.، مطالعه تغييرات جمعيت گونه غالب مگس های سيرفيد (Dip.:Syrphidae) شكارگر شته مومي کلم،L.   Brevicoryne brassicae در مزارع کلزا نشریه مدیریت آفات کشاورزی دانشگاه اردبیل, 93, 54-46

مین باشي معیني، مهدي.، حكمت اسفندياري، رضا پورآذر، محمدعلي باغستاني، اسكندر زند، مژگان ويسي، پیمان ثابتي.، ارزيابي برخي مشكلات مديريت علفهاي هرز مزارع گندم مناطق مختلف كشور.، مجله دانش علفهای هرز ۱۱  -(1394) , تاریخ دریافت:25 / 5 / 93تاریخ پذیرش:8 / ۱۱ /93, 26-13

ویسی، مژگان.، حمید رحیمیان، حسن علیزاده، مهدی مین باشی و مصطفی اویسی.، تغییرفلور علف‌های هرز مزارع گندم آبی پس از یک دهه.، مجله دانش علفهای هرز, 1393, 10

ویسی، مژگان.، حمید رحیمیان، حسن علیزاده، مهدی مین باشی و مصطفی اویسی.، تأثیر روش‌های مدیریت تناوب زراعی و علف‌کش بر پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم, علوم گیاهان زراعی ایران.، 1393, (4) 45

محمدی پور، علی.، بابک قرالی و شهلا باقری متين.، کارآیی حشره کش‌های دلتامترین، فنیتروتیون و لامبدا سای هالوترین در کنترل Eurygaster integriceps, , تحقیقات آفات گیاهی,  (1)5-1394, 25-13

کارخانه، رقیه.، مهیار شیخ الاسلامی و علی اکبر حجت جلالی.، تاثیر آنتاگونیستی گونه های Fusarium spp. همراه با نماتد ماده و توده تخم روی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی.،  مجله مهار زیستی در گیاه‌پزشکی, 3-1394, 81-73

امینی، جهانشیر.، زینب عزیزی و مهیار شیخ الاسلامی.، جداسازي و بیماري زایی قارچ هاي مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقۀ درختان گردو در شهرستان کرمانشاه.،  نشریه دانش گیاه‌پزشکی ایران, 46-1394, 67-59

شفقی، فاطمه.، غلامرضا گل محمدی، عباس خانیزاد و محمدتقی توحیدی.، ارزیابی حشره­كش جديد لوفنرون (EC 5%) در کنترل كرم پيله­خوار،Heliothis viriplaca ، مزارع نخود.، آفت‌كش‌ها در علوم گياه‌پزشكي, 1394(2), 151-145

يوسفي، برزو.، سيدرضا طبايي عقدايي، هوشمند صفری و فرزاد جلیلیان.، ارزيابي تنوع ژنتيكي عملكرد گل در هكتار و ميزان اسانس 25 ژنوتيپ گل محمدي در شرايط آب و هوايي استان كرمانشاه.،

دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 1394،23(1), 141-134

جليليان، فرزاد.، یونس کریم‌پور، شهرام آرمیده و ابراهیم گیلاسیان.، مطالعه مگس‌های سیرفید (Dip.: Syrphidae) شکارگر شته مومی کلمBrevicoryne brassicae (L.) (Hom.: Aphididae) در مزارع کلزا و بررسی ويژگي‌هاي زیستي و تغذیه‌اي(F.)  Eupeodes corollae در کرمانشاه.، ایران،

مجله علمی پژوهشی مهار زیستی در گیاه‌پزشکی, 1395- 4(2), 24-11

صفائي، داریوش.، خداپرست، ميرابوالفتحي و موسي نژاد.، ارتباط سرخشکیدگی بلوط ایرانی(Quercusbrantii)  با آلودگی آشکار و پنهان به Biscogniauxia mediterranea در جنگل‌های زاگرس، بيماري‌هاي گياهي، 4، 1395, 535-549

احمدی، عبدالرضا.، فریبا خاموشی و مژگان ویسی.، بررسی ساختار جوامع وتنوع گونه‌ای علفهای هرز مزارع چغندرقند استان کرمانشاه، چغندرقند،1395, (1)32

ویسی، مژگان.، حمید رحیمیان، حسن علیزاده، مهدی مین باشی و مصطفی اویسی.، بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی با پراکنش علف های هرز در مزارع گندمTriticum aestivum)) استان کرمانشاه، نشریه بوم شناسی کشاورزی, 1395, (2)8

نوراللهی، خشنود و حسن یونسی.، تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f. sp. ciceri عامل پژمردگی نخود در استان کرمانشاه با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره، ژنتیک نوین, 4(11) -1395, 605-615

جلیلیان، علی.، فردین حامدی، عادل نعمتی، مهیار شیخ الاسلامی، پیمان ثابتی و  فرشاد زندیان.، بررسی تأثیر ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت چغندرقند و ارزیابی اقتصادی آن, , نشریه پژوهش های کاربردی زراعی, 30-1396, 12-1

سهرابی، فاطمه.،  مهیار شیخ الاسلامی، رامین حیدری، سعید رضایی و روح اله شریفی.، بررسی کاربرد تلفیقی جدایه هایی از قارچ هاي میکوریز آربوسکولار و باکتري هاي محرك رشد گیاهی در گوجه فرنگی در کنترل نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه، بیماری های گیاهی, 53-1396, 462-449

فرازمند، آزاده.، غلامرضا گل محمدی، نوذر رستگاري، روشنك قرباني و محمد تقي توحيدي.، مطالعه كارايي كنه كش انويدوراسپيد (SC(Envidor speed 24%با ماده موثره (abamectin + spirodiclofen) در مقايسه با كنه كش‌هاي رايج عليه كنه تارتن انجير، آفت‌كش‌ها در علوم گياه‌پزشكي, 1396(5), 33-41

رضوی، محمد.، داریوش صفائی و مکامه مهدوی امیری.، واکنش ارقام و لاین‌های پیشرفته گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه‌های Fusarium culmorum و F. pseudograminearum در شرایط مزرعه و گلخانه، آفات و بیماری‌های گیاهی, 1،1396, 31-44

احمدی، عبدالرضا.، مژگان ویسی، منصور آقایی، سید کریم موسوی.، بررسی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علفهای هرز در مزارع نخود دیم (Cicer arietinum L.)، مجله پژوهش‌های حبوبات، DOI: 10.22067/ijpr.v10i1.61733  . 10(1): 208-1951396

احمدی، عبدالرضا.، مجید رستمی، فریبا خاموشی و مژگان ویسی.، بررسی پراکنش و تنوع گونه‌ای علفهای هرز در مزارع چغندرقند استان کرمانشاه، اکوفیزیولوژی گیاهی, 1396, 9(31)

ویسی، مژگان.، محمد علی باغستانی، مهدی مین باشی معینی.، بررسی تأثیر اختلاط علف‌کش‌های دو منظوره و پهن‌برگ بر کنترل علف‌های هرز در مزارع گندم، علوم گیاهان زراعی ایران, 1397، 49( 2): 183-171

ویسی، مژگان.، مهدی مین باشی  معینی، محمد صالح منصوری، محسن غیاثوند.، بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم، مجله دانش علفهای هرز, 1397, 4(1): 109-127

ثابتی، پ.، رحیمیان، ح. اویسی، م. علیزاده، ح.  نصرتی، ا. پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.). دانش علفهای هرز ایران. 2019;15(1):97-108.

مهدی مین باشی معینی ، حکمت اسفندیاری  ، رضا پور آذر  ، ناصر جعفر زاده  ، محمدرضا جمالی و مژگان ویسی. 1397. بررسی تغییرات جمعیت علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور. دانش علفهای هرز. 14(2): 106-87.

جلیلیان، ف. کریم­پور، ی. آرمیده، ش. گیلاسیان، ا. توحیدی، م. ت. باقری متین، ب. و ویسی، م. بررسی جذابیت گیاهان گلدار برای حشرات شکارگر سیرفید (Dip., Syrphidae) در برخی کشت‌بوم‌های زراعی و باغی استان کرمانشاه. مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماری¬های گیاهی دانشگاه تهران. 9-1399: 15-1

جلیلیان، ف. شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفید شکارگر (Dip., Syrphidae) در برخی کشت‌ بوم‌های کرمانشاه. مجله علمی پژوهشی مهار زیستی در گیاه پزشکی. 9-1398: 12-1

- موسوی، س.س.، امانلو، ه.، نیکخواه، ا.، تهرانی، ا.م.، میرزایی الموتی، ه.ر.، نعمتی، م.ح.، ناصری، ب.، حسینی، م. 1398. مقایسه اقتصادی روش مرسوم پروار با تغذیه خزشی در بره های نر افشاری. پژوهش های علوم دامی (دانشگاه تبریز) 29: 151-137.


 

 

 

 

 

Evaluation of chickpea resistance against some isolates of Ascochyta rabiei, the causal agent of Ascochyta blight.

Younesi, H., Okhovvat, S. M., Hedjaroude, Gh. A., Zad, S. J. Taleei, A. R.

Comm. Appl. Biol. Sci. Ghent University. Belgium 69(4):663-665.

4: (69)

2004

663-665.

 

Some behavioural of Lysiphlebus fabarum (Hym.,Aphidiidae) Parasitizing Aphis fabae(Hom;Aphididae) under Laboratory Conditions

Shahla Baghery Matin , Ahad Sahragard  and Gholamreza  Rasoolian

Journal of Entomology

2(1):

2005

 

64-68

Voracity of larvae of three hoverfly species (Dip.: Syrphidae) as potential biological control agents of Myzus persicae (Hom.: Aphididae) on greenhouse crops

Yaghoub Fathipour, Farzad Jalilian, Ali Asghar Talebi, Saeid Moharramipour

IOBC/wprs Bulletin. 87-91

2005

91-94

An evaluation of the effiicacy of four wheat selective herbicides in the control of annual dicotyledonous weeds.

Montazeri, M., Zand,E., PourAzar, R., Barjesteh, A.R., Veysi, M.,

 

Iranian journal of weed science

2005

Volume1,number2

Broadleaved weed control in winter wheat(Triticum aestivum L.) with post-emergence herbicides in Iran

Zand, E., Baghestani, M.A., Soufizadeh, S., PourAzar, R., Veysi,  M., Bagherani, N., Barjesteh, A.R

Crop  protection

2007

Volume 26, issue 5, pages 746-752

Efficacy evaluation of some dual purpose herbicides to control weeds in maize (Zea mays L.).

Baghestani, M.A., Zand, E., Soufizadeh, S., Eskandari, A., PourAzar, R., Veysi, M., Nassirizadeh, n.,

Crop protection

2007

Volume 26, Issue 7, page 936-942

Evaluation of some newly registered herbicides for weed control in wheat (Triticum aestivum L. ) in Iran.

Baghestani, M.A., Zand, E., Soufizadeh, S., Eskandari, A., PourAzar, R., Veysi, M., Mousavi, K., Barjesteh, A.R.,

Crop Protection

2007

Volume26, Issue 9, Page 1349-1358,

Life history and Foraging Behaviour of three aphidophagus Haver flies (Diptera; Syrphidae).

 

Yaghoub Fathipour, Farzad Jalilian, Ali Asghar Talebi, Saeid Moharramipour

Ecology of Aphiophaga. P 24.

2007

 

Control of weed barleys in winter wheat with sulfosulfuron at different rates and times of application

Baghestani, M.A., Zand, E., Mesgaran, M., Veisi, M., PourAzar, R., Mohammadipour, M.,

Weed biology and management

2008

Volume8 ,No.3 ,September 2008

Some biological parameters of Lysiphlebus fabarum(Hym:Aphidiidae) a parasitoid of Aphis fabae(Hom:Aphididae) under laboratory conditions

Shahla Baghery Matin , Ahad Sahragard  and Gholamreza  Rasoolian

Mun.Ent.Zool

Vol4., No1-2009

193-200

Chemical control of weeds in wheat ( triticum aestivum L.) in Iran

Eskandar Zand, Mohammad Ali Baghestani, Majid AghaAlikhani, Saeid Sufizadeh, Mohammad Mehdi Khayami, Reza PurAzar, Peyman Sabeti,......

Crop Protection

 

(November 2010), 29 (11),

 

pg. 1223-1231

Toxic effect of neonicotinoid insecticides on nymphs and adults of sunn pest, Eurygaster integriceps puton(Hemiptera:Scutelleridae)

S.M.Mahjob , Ali Akbar Jaefarpour

Acta Entomologica Sinica

August 2011

(8) 54-

2011

942-938

Evaluation the effect of micronutrients on herbicide mixture 2, 4-D +

MCPA, Bromoxynil + MCPA and Tribenoron-methyl efficacy in wheat

(Triticum aestivum

Peyman sabeti

Biological Forum – An International Journa

هند

7 (1)

2015

1858-1855

Effect of plant extracts on the mortality of root-knot nematodes’J2, Meloidogyne javanica

 

A. Asadi Sardari, A.A. Hojat Jalali, S. Bahraminejad, D. Safaee

 

Archives of Phytopathology and Plant Protection 02/2015; 48(4).

4

2015

366-375

Development and Feeding Capacity of Scaeva albomaculata (Macqaurt) (Diptera: Syrphidae) fed with rose aphid, Macrosiphum

rosae (Homoptera: phididae)

Farzad Jalilian

Biological Forum – An International Journal

2015

1381-1377

Biology and Larval Feeding rate of Episyrphus balteatus (Dip.:Syrphidae) on Aphis pomi (Hom.:Aphididae) at Laboratory Conditions

Farzad Jalilian

Biological Forum – An International Journal

2015

1399-1395

Chemical Control of volunteer Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) in rainfed wheat in Iran

Mozhgan Veisi

Biological Forum – An International Journal

2015

7(1)

Determination of population indices and weed distribution map in barley fields of Kermanshah province, Iran

Mozhgan Veisi, Mehdi Moeini Minbashi

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences

2015

7(1)

Investigation on some biological characteristics of Eupeodes corollae (Dip.: Syrphidae) on Aphis pomi (Hom: Aphididae) in vitro

 

F Jalilian, Y Karimpour, Sh Aramideh and E Gilasian

 

Journal of Entomology and Zoology Studies

2016

435-432

A multiplex PCR-based technique for identification of Biscogniauxia mediterranea and Obolarina persica causing charcoal disease of oak trees in Zagros forests

 

D. Safaee, S.A. Khodaparast, M. Mirabolfathy and S. Mousanejad

Forest Pathology

DOI: 10.1111/efp.12330

2016

DOI: 10.1111/efp.12330

Study on Dormancy and Phenological Characteristics of wild barley  (Hordeum spontaneum C. Koch.) in wheat fields, Iran

Mozhgan Veisi, Mohammad Ali Baghestani, Eskandar Zand

Advances In Bioresearch

2016

7(5)

Title - Accuracy and Efficiency of conventional Ground Sprayers in Iran

M.Mahjob ,A.Sheikhi , A.H.Gharalari , F.Jalilian

Acta phytopathological et Entomologica Hungarica

(003) 52

10/3/2017

68-61

 

 Some aspects of biology and host range of Biscogniauxia mediterranea, one of the causal agent of oak charcoal disease

D. Safaee, S.A. Khodaparast, M. Mirabolfathy and M.  Sheikholeslami

 

 Mycologia Iranica

2

2017

121-129

Weed problems, challenges, and opportunities in Iran

Iraj Nosratti, Peyman Sabeti, Gelareh Chaghamirzaee, Hassan Heidari

Crop Protection Available online 26 October 2017

http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.

2017.10.007

 

Evaluation of four rhizobacteria on tomato growth and suppression of root-knot nematode, Meloidogyne javanica under greenhouse conditions, a pilot study

Fatemeh Sohrabi, Mahyar Sheikholeslami, Ramin Heydari, Saeed Rezaee and Rouhollah Sharifi

Egyptian Journal of Biological Pest Control

56-2018

1-5

Chemical Management of Broad-Leaved Weeds in Irrigated Wheat

Mozhgan Veisi

Ecology, Environment and Conservation.

2019  

        

25(1): 48-54

Effect of Codacide as a New adjuvant on Selective Herbicides in Wheat Fields

Mozhgan Veisi, Eskandar Zand

Ecology, Environment and Conservation.

2019

25(1): 94-99

Effect of Bromoxynil + 2,4-D (Buctril Universal 56 EC) in Comparison with Common Herbicides in Wheat

Mozhgan Veisi, Mehdi Minbashi Moeini

Ecology, Environment and Conservation.

2019

25 (1): 136-140

Wheat stripe rust epidemics in interaction with climate, genotype and planting date.

Naseri B, Marefat AR,

European Journal of Plant Pathology

2019

154:1077-1089

Towards a better understanding of agronomic and soil basis for possible charcoal root rot control and production improvement in bean.

Naseri B, Veisi M, Khaledi N,

Archives of Phytopathology & Plant Protection

2018

51:349-358

 How variable characteristics of bean cropping systems affect Fusarium and Rhizoctonia root rot epidemics

Naseri B, Vassi M,

Archives of Phytopathology & Plant Protection

2019

52:30-44

 

 

 

Screening of native isolates of Trichoderma spp. for ability to control cucumber damping-off caused by Phytophthora drechsleri

Soheiliara, M.,Sheikholeslami, M and Zamanizadeh, H.R.

Journal of Crop Protection

2020

9 (2): 261-274.

Chemical Control of Broad-leaved Weeds in Autumn-Sown Rainfed Chickpea

Mozhgan Veisi, Mohammad Saleh Mansouri, Mohsen Ghiasvand

Journal of plant protection Research

2019

59 (4): 552-560

Review of research on weed management of chickpea in Iran: challenges,strategies and perspectives

Mozhgan veisi, eskandar zand, mehdi minbashi moeini, kambiz bassiri

Journal of Plant Protection Research

2020

60(1): 113-125

Improvement of bean yield and Fusarium root rot biocontrol using mixtures of Bacillus, Pseudomonas and Rhizobium

Kalantari S, Marefat AR, Naseri B, Hemmati R

Tropical Plant Pathology

2018

43:499-505

Predicting occurrence of wheat stripe rust epidemics according to effective climate parameters

Naseri B, Sharifi F

Journal of Plant Protection Research

2019

59:519-528

Effects of sowing date and depth on Fusarium wilt development in chickpea cultivars

Younesi H, Chehri K, Sheikholeslami M, Safaee D, Naseri B

Journal of Plant Pathology

2020

102:343-350

How strongly rhizobial nodulation is associated with bean cropping system?

Tabande L, Naseri B,

Journal of Plant Protection Research

2020

60:176-184

Cultivar, planting date and weather linked to wheat leaf rust development

Naseri B, Sasani S,

Cereal Research Communications

2020

48:203-210

Infections of bean plant and field soil are linked to region, root rot pathogen and agro-ecosystem

Naseri B, Gheitoury M, Vassi M,

Hellenic Plant Protection Res

2020

14

Sainfoin populations in reaction to powdery mildew disease in four climate conditions of Iran

Alizadeh MA, Jafari AA, Sepahvand K, Davazdahemami S, Moeini MR, Normand Moaied F, Naseri B

Tropical Grasslands-Forages Tropicales

2021

 

Structural characterization of stripe rust progress in wheat crops

Naseri B, Kazemi H

Heliyon

In press

 

Characterization of leaf rust progress in wheat cultivars with different resistance levels and sowing dates

Naseri B, Jalilian F

European Journal of Plant Pathology

In press

 

Analysis of the effects of climate, resistance level, maturity and sowing date on wheat stem rust epidemics

Naseri B, Sabeti P

Journal of Plant Pathology

In press

 

 

 

 

 

 

 

عنوان نشريه

پديد آورنده (گان)

شماره ثبت

تاريخ ثبت

خودآموز استفاده از كامپيوترهاي شخصي (جلد اول)

سیدمهدی محجوب

299

1374

نشريه ترويجي «آشنايي با سن غلات  روشهاي مبارزه با آن»

سيدمهدي محجوب

05/2

1382

گزارش پيشرفت كار و اجراي طرح«مديريت تلفيقي سن غلات با مشاركت كشاورزان در استان كرمانشاه» تا پايان بهمن ماه 78

سیدمهدی محجوب

3/4391

1378

گزارش نهايي «مديريت تلفيقي سن غلات با مشاركت كشاورزان در استان كرمانشاه» در سال زراعي 79-78

سیدمهدی محجوب

2/4391

25/3/84

مدیریت تلفیقی بیماری برق زدگی نخود

حسن یونسی

208/89

1389

بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود

حسن یونسی

209/89

1389

مديريت كنترل كرم پيله­خوار نخود 

فاطمه شفقي، عباس­خاني­زاد، محمدتقي توحيدي، عسگر جوزيان، نوذر بهرامي، حيدر عدل­دوست، فرناز سيدي صاحباري، فرزاد جليليان و رسول مرزبان

 

1394

دستنامه چغندر قند

رضا پوررحیم، حسین نجفی، شیرین فرزادفر، محمدجواد ارده، مهیار شیخ الاسلامی، بی بی صدیقه فاطمی، ابوالقاسم قاسمی و مسعود اربابی

50954

1395

شناخت و کاربرد انواع نازل های رایج در سمپاشی

پیمان ثابتی، امان اله میرزایی

44

91/4/96

اختلاط پهن­ برگ کش هاي کاربردي

در مزارع گندم با ریز مغذي­ها

پیمان ثابتی

52894

13/10/96

شناخت سوسک سیاه گندم و مدیریت تلفیقی آن

فرزاد جلیلیان و محمدتقی توحیدی

تالار ترویج

1396

دستورالعمل اجرائی : مدیریت علف هرز شیرین بیان (Glycyrrhuza glabra L.) در مزارع گندم

مژگان ویسی، مصطفی منصور قاضی

53464

11/2/1397

 

شناخت و مديريت علف‌هاي‌هرز در  زراعت‌ نخود

مژگان ویسی

53498

22/2/1397

 

مدیریت شیمیایی علف‌هرز عروسک‌پشت‌پرده یک‌ساله ‏‏( L.Physalis divaricata‏) در ذرت‏

پیمان ثابتی

58238

29/6/98

CH12: The potential of agro-ecological properties in fulfilling the promise of organic farming: a case study of bean root rots and yields in Iran.

Naseri B, 2019

In: Organic farming. Unni MR, Sarathchandran Veloormadom C, Sabu Thomas (Eds.), Elsevier.

DOI: 10.1016/B978-0-12-813272-2.00013-6

پاییز 97

CH7: Legume Root Rot Control Through Soil Management for Sustainable Agriculture.

Naseri B, 2019.

In: Sustainable Management of Soil and Environment. Ram Swaroop Meena, Sandeep Kumar, Jitendra Singh, Mangi Lal (Eds.), Springer.

DOI: 10.1007/978-981-13-8832-3_7

 

·  ISBN 978-981-13-8831-6

مهر 98

 

 امکانات

وسایل آزمایشگاهی

میکروسکوپ 2، بینوکولر 2، ترازوی حساس آزمایشگاهی 2، PH متر 1، هیترهمزن برقی 1، انکوباتور بزرگ 1، انکوباتور کوچک 1، هود آزمایشگاهی 1، آون  1، سانتریفوژ 4000 دور 1، الکتروفورز 1، ماشین ظرفشویی 1، شیکر 1، اتوکلاو  1، انکوباتور 1، ژمیناتور 1، فریزر ایستاده 1، یخچال معمولی 3.

 

گلخانه

یک گلخانه به وسعت 160 متر مربع که اسکلت آن از جنس آهن و پروفیل و  پوشش کلی آن از جنس پلی کربنات 3 لایه است. در مجموع با توجه به تنوع طرح‌های تحقیقاتی 4 غرفه مجزا در این گلخانه در نظر گرفته شده است. سیستم گرمایش با استفاده از پکیج دیواری و رادیاتور  و لوله‌کشی با لوله پلاستیکی انجام شده است. برای سیستم سرمایش از کولرهای گازی جداگانه برای هر غرفه استفاده  می‌شود و نور گلخانه‌ها با استفاده از لامپ‌های بخار سدیم تأمین می‌شود. همچنین برای ایجاد شرایط مناسب رطوبتی به صورت پاشش قطرات آب از یک الکتروموتور و سیستم لوله‌کشی و میست قطرات آب استفاده شده است.           

آدرس هاي تماس

نشانی : كرمانشاه- ميدان سپاه- بلواركشاورز- مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه- بخش تحقيقات بررسي آفات و بيماريهاي گياهي

تلفن :38358070

فاكس :

پست الکترونيک :

 Unable to load control 'DesktopModules/Image/ImageModule.ascx'!
The file '/DesktopModules/Image/ImageModule.ascx' does not exist.
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0