پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفي

خلاصه فعالیت‏های بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

 فعالیت‏های پژوهشی

بخش تحقیقات آبخیزداری از بدو تاسیس در سال 1370 بیش از 60 پروژه تحقیقاتی را انجام داده است که بخش اصلی آنها در پنج سال اخیر انجام یافته و یا در حال انجام است. محور انجام این طرح‏های پژوهشی به شرح زیر است:

- تخریب سرزمین (اشکال و نوع فرسایش خاک، رسوب و ...)؛
- ظرفیت‏های ترسیب کربن،
- تغییر کاربری اراضی و پیامدهای درون و برون حوضه‏ای آن؛
- نقش پوشش گیاهی در کنترل فرسایش خاک
- بررسی رویکردهای سازگاری و مقابله با تغییرات اقلیمی و خشک‏سالی با استفاده از قابلیت‏های محلی از جمله استحصال آب باران در دامنه و حفظ کیفیت خاک؛
- مقابله با پدیده خشکیدگی جنگل‏های بلوط از طریق ایجاد سطوح آبگیر باران؛
- اصلاح شخم و بهبود خاکورزی
- روش‏های بهبود باغات دیم و بهره ‏برداری مناسب از دیمزارها

فعالیت‏های آموزشی

- تدریس دوره‏ های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه رازی؛

- تدرسی دوره‏های علمی-کاربردی

- برگزاری کارگاه‏های آموزشی و دروه‏های کوتاه‏ مدت

- برگزاری همایش‏ها (داور/دبیر تخصصی و ...)

- راهنمایی و مشاوره پایان ‏نامه ‏های دانشجویی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

سایر موارد

- انتخاب به عنوان بخش نمونه کشوری(پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در سال 1398)

- پژوهشگر برتر استانی(7 مورد)

- ارائه دستاورد پژوهشی برتر

- تدوین بیش از 70 مقاله علمی-پژوهشی، ISIو  ISC

- همکاری فعال در تدوین نشریات ترویجی (6 اثر)

- داوری نشریات معتبر داخلی و خارجی و گزارشات پژوهشی (بیش از 150 مورد)

پرسنل بخش

- محمد احمدی (استادیار پژوهشی)؛

- رامین بیدل (مربی پژوهشی؛ بازنشسته)

- یحیی پرویزی (استادیار پژوهشی)

- محمد قیطوری (دانشیار پژوهشی)

- مسیب حشمتی (دانشیار پژوهشی) رئیس بخشآدرس هاي تماس

نشانی : كرمانشاه- ميدان سپاه-  ساختمان شماره 2 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه- بخش تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري

تلفن : 38383640-083


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0