معرفي
 

معرفي :

بخش تحقيقات جنگل و مرتع يکي از بخش­ هاي مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع­ طبيعي استان کرمانشاه می باشد. این بخش متناسب با بخش­ هاي تحقيقاتي موجود در مؤسسه تحقيقات جنگل­ ها و مراتع کشور در زمينه هاي جنگل، مرتع، گياه­ شناسي، گیاهان دارویی، صنوبر و درختان سريع­ الرشد و بانک ژن گياهي و سيتوژنتيک بر اساس اولويت ­ها­، توان علمي- تخصصي و  امکانات موجود، در تهيه و اجراي طرح­ هاي تحقيقاتي و ارائه و انتشار نتايج آنها مبادرت مي ورزد. درحال حاضر این بخش  با 6 عضو هيئت علمي و 3  غیر هیئت علمی ( كارشناس ­ارشد و كارشناس ) با تخصص در رشته‌هاي جنگل­ داري،  ژنتیک، صنايع­ چوب و گياه ­شناسي با اجراي 40 فقره پروژه تحقيقاتي در زمينه‌هاي ارزيابي ارقام مرتعي، صنوبر، احياي جنگل­ هاي بلوط، بررسي نياز رويشگاهي­ گونه‌هاي مهم جنگلي، سيتوژنتيك گونه‌هاي مرتعي، آت اکولوژی، گياه شناسي و گياهان دارويي است. تا كنون در این بخش علاوه برگزارش نهايي بيش از 50 طرح تحقيقاتي، بالغ بر 200  مقاله علمي در گردهمايي­ هاي ملي و بين ­المللي  و يا در مجلات معتبر علمي- پژوهشی به چاپ رسيده ­است.

- تاريخچه :

   بخش تحقيقات جنگل و مرتع از سال 1365 فعاليت خود را تحت عنوان بخش تحقيقات جنگل­ ها و مراتع آغاز كرده است. از ابتدا اين بخش به طور مستقيم وابسته به مؤسسه تحقيقات جنگل­ ها و مراتع بوده و با تعداد معدودي كارشناس و تكنسين فعاليت تحقيقاتي را در عرصه منابع­ طبيعي استان­ هاي كرمانشاه و ايلام شروع كرد. از سال 1370 پس از تفكيك وظايف وزرات جهاد سازندگي از وزارت كشاورزي و تشكيل مراكز تحقيقات منابع ­طبيعي و امور دام استان ­ها، اين بخش به عنوان يكي از بخش هاي مركز تحقيقات منابع­ طبيعي و امور دام استان كرمانشاه فعاليت خود را به طور گسترده‌تري در سطح استان ادامه داد. پس از آن با جذب افراد كارشناس در رشته‌هاي مرتبط با منابع ­طبيعي در زمينه‌هاي جنگل، مرتع، صنوبر و گياه‌شناسي طرح ­هاي تحقيقاتي تهيه و اجرا گرديد. از سال 1382 با ادغام وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و ادغام مراكز تحقيقاتي، اين بخش به عنوان يكي از بخش­ هاي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع­ طبيعي استان كرمانشاه به فعاليت تحقيقاتي خود ادامه داده ‌است.


- معرفي همکاران:


اعضای هیئت علمی:

رديف

نام و نام‌خانوادگي

 گرايش تحقيقاتي

مسئوليت در مركز

1

نسترن جليليان

 گیاه شناسی-سیستماتیک گیاهی

استادیار پژوهش (رئيس بخش)

2

مصطفي نعمتي پیکانی

گیاه شناسی- اکولوژی گياهي

مربی پژوهش 

3

هوشمند صفري

اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی

­ ­مربی پژوهش

4

معصومه خان حسنی اکولوژی گیاهی

مربی پژوهش

5

علی اصغر زهره وندی

جنگلداری

استادیار پژوهش

6

یحیی خداکرمی اکولوژی جنگل

مربی پژوهش
اعضای غیر هیئت علمی:

رديف

نام و نام‌خانوادگي مدرك و رشته تحصيلي گرايش تحقيقاتي مسئوليت در مركز
1 فريدون بلندبخت كارشناس ­ارشد علوم ­چوب وكاغذ صنوبر ودرختان سريع‌الرشد كارشناس­ ارشد پژوهشي (مسئول ایستگاه ماهیدشت)
2 برزو يوسفي دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژی گیاهی كارشناس ­ارشد پژوهشي
3 حبيب الله رحيمي كارشناس ارشد جنگلداري جنگل­داري كارشناس­ ارشد پژوهشيوظايف بخش:

الف)- پیشنهاد اجرای پروژه­ های تحقیقاتی بر اساس نیازهای استان در زمینه­ های:

1- شناسایی­ گونه ­های گیاهی استان شامل(گیاهان بی­ گل و عالی)  و همکاری ­در تدوین فلور ایران.

2-مطالعه اکولوژی گیاهی و شناسایی و معرفی جوامع گیاهی استان و رویشگاه­ های آبی.

3-مطالعه رده بندی گونه ­های گیاهی با استفاده از نشانگرهای مولکولی و کاریوتیپی.

4-جمع ­آوری و بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گونه ­های گیاهی استان.

5-تعیین نیاز رویشگاهی درختان و نقش عوامل­ محیطی در توسعه و گسترش تیپ­ های جنگلی.

6-تحقیق بر روی روش­ های مختلف احیا و غنی ­سازی جنگل­ های تنک و مخروبه.

7- بررسی روش­ های بذرکاری و نهال­ کاری با گونه بلوط در جنگل.

8-بررسی نحوه زادآوری گونه های جنگلی.

9-بررسی سازگاری ارقام بومی و غیر بومی و تعیین ارقام مناسب صنوبر در بهره برداری کوتاه مدت.

10- بررسی به زراعی صنوبر.

11-ارزیابی­ گونه ­های مرتعی برای اصلاح و افزایش تولید مراتع.

12-بررسی روش ­های مناسب استقرار اکسشن­ های برتر مرتعی.

13-متعادل کردن ظرفیت مراتع با تعداد دام از طریق پروژه ­های علوفه قابل برداشت مراتع.

14-بررسی نحوه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع.

15-بررسی و تعیین نیازهای اکولوژیک گیاهان دارویی در رویشگاه­ های طبیعی.

16-بررسی کمی و کیفی اسانس گیاهان معطر استان.

17-بررسی سازگاری برخی گونه های دارویی در قالب کلکسیون گیاهان دارویی.

18-بررسی عملکرد گونه های مهم دارویی در شرایط آب و هوایی استان.

ب) همکاری با سایر سازمان ها و بخشهای مرکز تحقیقات


آدرس هاي تماس

تصاويرمقالات

اسناد

لينك